top of page
sunlights.jpeg

OSLO GESTALT

- En helhetlig tilnærming til din psykiske helse -

Velkommen med hele deg

Vår første samtale er en anledning til å bli litt kjent med hverandre og det vi begge bringer inn i møtet.

Du kan gjerne fortelle om dine ønsker, behov eller utfordringer, ut fra ditt ståsted og din historie. 

Sammen finner vi ut hva du trenger og hvordan jeg kan støtte deg i din prosess.

Innholdet i samtalene er valgfritt og foregår i ditt tempo og innenfor dine grenser. 

Jeg har god kapasitet i forhold til:
 

Stressrelaterte vansker

Nedstemthet og angst

Alvorlig sykdom 

Sorgarbeid

Livskriser, livsendringer

Relasjonstraumer

Eksistensielle spørsmål og livsvalg

Spørsmål av åndelige/spirituelle karakter

Selvbilde og kroppsbevissthet/forhold til egen kropp

Personlighetsforstyrrelse i nære relasjoner

Meditasjon og oppmerksomhet

Selvutviklingsartbeid

 Litt om hvordan jeg jobber

Jeg er underveis i et fireårig utdanningsforløp ved NGI, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Gestaltterapi er en godt etablert og anerkjent form innen psykoterapi, basert på zen-buddhistisk tradisjon. Det er en terapiform som hjelper oss å lytte, ikke bare til hva tanker og følelser forteller oss, men også til hva kroppen formidler av uttrykk. Da ser vi gjerne at kroppen holder på skjulte men autentiske signaler, som ofte er ubevisste for oss. I gestaltterapi erfarer vi dermed å få tilgang til viktig informasjon og nye innsikter, om oss selv, vårt liv og våre behov.

Ved å lytte til alle våre tre sentre for intelligens - intellekt, følelser og kropp - kan vi bli mer hele, sunne og balanserte mennesker.  

I min praksis henter jeg også visdom direkte fra de eldgamle men høyst aktuelle tradisjonene Yogafilosofi og Buddhismen, som begge representerer vitenskapen om hele mennesket. Disse tradisjonene holder på viktig informasjon om sinnets og kroppens natur, som vi i den vestlige, materielt orienterte verden har mistet mye kunnskap om. Denne viten kan gi god støtte i vanskelige livsperioder, og være veiviser til et bedre liv gjennom bevisstgjøring av tanker og vaner.

Vår moderne psykologi er bygget på disse tidløse, østlige visdomstradisjonene.

Jeg har bred erfaring fra buddhistisk praksis og studie. 

Enneagrammet er en form for åndelig psykologi, en visdomstradisjon med mange paralleller til gestaltterapi. Dette er et verktøy som avdekker ’egoet’ - våre gamle tilpasningsmønstre, automatiserte og ubevisste tankespor. Følelses- og handlingsmønster blir tydeligere, og dine skyggesider og blinde soner, men også ressurser, potensiale, unike gaver og kvaliteter kommer til syne. Hvorvidt du ønsker å bli kjent med og bruke Enneagrammet som verktøy er helt valgfritt. Du kan lese mer om Enneagrammet her. 

Tenkende mann

Samtaler hos meg passer fint dersom du

- Trenger hjelp og støtte i en vanskelig situasjon eller livsfase

- Ønsker å se nærmere på et dilemma eller tilbakevendende tema

- Opplever usikkerhet rundt valg eller problem

- Er lei av gamle mønster og vaner

- Er interessert i eller opptatt av selvutvikling og selvrealisering

- Ønsker å se hva som hindrer deg i å virkelig være deg selv eller komme videre

- Opplever en livskrise eller utfordrende prosesser

- Lever med stress, uro, angst, selvkritikk, søvnvansker eller nedstemthet

- Kjenner på ensomhet, eller andre vanskelige følelser

- Opplever alvorlig sykdom

- Vil jobbe med drømmer

- Har behov for åndelige samtaler

- Ønsker endring

- Bare trenger noen å snakke med

Priser: 

60 min:     850,- 

1,5 time:   1.150,- 

- Du er varmt velkommen -

Bodil Skadberg

Psykoterapeut/gestaltterapeutstudent

Gestaltterapeut Bodil Skadberg

Bodil Skadberg

Kontor i Oslo: 

Rosenkrantzgt. 7    

Inngang Kristian IVs gate.

(5. etg. m/heis/tilrettelagt for rullestol) 

Håndverkeren konferansesenter - vis a vis Hotel Bristol

0159 Oslo Sentrum

Ringeklokke: "Aspestrand"

bottom of page