top of page
Soloppgang over hveteåker

Enneagrammet

Utvikling er å vikle meg ut av noe jeg har brukt et liv på å vikle meg inn i

Vår personlighet er et resultat av mestringsmekanismer og vaner vi tillærte oss i barndommen for å unngå emosjonelt ubehag i ubehagelige situasjoner. Disse overlevelsesstrategiene tar vi med oss inn i voksenlivet, som ubevisste programmeringer eller mønster, og vi bruker dem daglig.

 

Enneagrammet kan vise oss disse skjulte mønstrene, ubevisste og automatiserte tanker, triggere og følelser. Dette er gamle mønstre som kanskje ikke er nyttige lengre. De skaper gjerne stagnasjon, spenninger og konflikter i oss og rundt oss, og kan hindre oss i å være frie og fredfulle, og fullt og helt oss selv, som de unike individene vi er. 

 

enneagram Spiritual_Journey_Circle.png

Enneagrammet er en modell bestående av 9 punkter i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype. Modellen symboliserer bevegelse og sammenkobling, og er ikke statisk. Alt er alltid i endring. 

Kort fortalt

Enneagrammet beskriver tre 'sentre for intelligens', ni personlighetstyper og 27 undertyper som gir et utrolig nøyaktig bilde av personlighet i form av mønstrene som er assosiert med måten vi fungerer på. Hovedideen er at personligheten din - alt det du tenker, føler og gjør - består av mønstre. Det finnes uendelig med variasjoner av personlighetstyper innenfor disse hovedtypene, og sammen med en erfaren og seriøs veileder kan du finne fram til og nøste opp i ditt eget mønster. Vi sier gjerne at utvikling er å vikle meg ut av noe jeg har brukt et liv på å vikle meg inn i. Enneagrammet kan være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Straks vi finner oss selv i en av disse typene, får vi tilgang til en stor mengde informasjon som kan hjelpe oss å gjenkjenne helt ubevisste mønstre i våre tanker, følelser og handlinger. Deretter kan vi starte på veien mot et sunnere og helere selv, ved hjelp av bevisstgjøring og avlæring, og ved å bli klar over og kultivere våre gode, unike kvaliteter og gaver. 

 

Opprinnelse og historie

Enneagrammets opprinnelse er ukjent, men vi vet det bygger på en eldgammel visdom som har røtter flere tusen år tilbake. Enneagrammet inneholder elementer fra kristendom, islam, taoisme, buddhisme, jødedom og antikk gresk filosofi. Symbolet stammer sannsynligvis fra gamle Sufitradisjoner, og ble anvendt av den esoteriske underviser George Gurdjieff (1866-1949). Enneagrammet som personlighetsmodell ble først utviklet på 1970-tallet av bolivianeren Oscar Ichazo. Hans elev, psykiater og psykoterapeut Claudio Naranjo, bidro til å videreutvikle modellen. Naranjo var en av tre etterfølgere navngitt av Fritz Perls (grunnlegger av Gestaltterapi). De siste årtier har tenkere, undervisere, teoretikere og klinikere, forfattere og terapeuter inkorporert moderne psykologisk teori i systemet. Modellen/systemet brukes for å forstå alle typer fenomeners naturlige prosess og flyt. 

 

Om modellen og symbolet

Ordet Enneagram kommer fra gresk. Ennea betyr 9, og gram er et suffiks, en endelse, og betyr noe som er nedtegnet. På overflaten er Enneagrammet et personlighetstypesystem med ni sammenknyttede personligheter, arketyper eller typer. Hver av disse ni typene er koblet til fire andre, plassert rundt et symbolsk diagram. Enneagramsymbolet har eldgammel og mystisk opprinnelse; den representerer en elegant modell av noen av de grunnleggende begrepene som gjenspeiler mønstre som kan sees i den naturlige verden, inkludert i det menneskelige egoet eller personligheten. Som en eldgammel og universell modell for menneskelig utvikling og transformasjon, gir enneagrammet en nøyaktig og objektiv oversikt over de arketypiske mønstrene som strukturerer den menneskelige personligheten. Det gir et sårt tiltrengt kart for de av oss som søker å forstå oss selv på et dypere nivå.

Enneagrammet i selvutvikling og terapeutisk arbeid

I dag brukes Enneagrammet i terapeutisk arbeid og i selvutvikling. Det benyttes som en veileder som forbausende nøyaktig og detaljert viser oss både våre gaver og styrker, men også våre ubevisste skyggesider og blindsoner som gjør at vi gjerne sitter fast eller gjentar våre egne ubevisste handlinger og tenkemåter som gjør at vi kommer i konflikt med oss selv eller omverden. Dette verktøyet viser oss dypereliggende motivasjon, behov og drivkrefter som vi ikke vet om. Gjennom Enneagrammet kan vi lære mye om oss selv, men også om andre mennesker, og hvorfor vi alle handler og reagerer som vi gjør. Disse innsiktene gir et helt nytt utgangspunkt for forståelse, endring, frihet og indre ro. 

- Endring handler ikke om å bli noe annet,

men å slippe tak i det du ikke er, og å bli mer og mer

den du virkelig er -

Vil du vite mer om hvordan Enneagrammet kan hjelpe deg i din selvutviklingsprosess, er du velkommen til veiledning hos meg.

bottom of page